Vítejte v MŠ Rajhradice

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu “Hrajeme si celý rok”.

Poslední novinky

Aktuální a minulé zprávy z dění v mateřské škole Rajhradice

77 0

Výsledky zápisu do MŠ

1. 25-20 přijat
2. 31-20 přijat
3. 34-20 přijat
4. 21-20 přijat
5. 30-20 přijat
6. 23-20 přijat
7. 18-20 přijat
8. 41-20 přijat
9. 39-20 přijat
10. 28-20 přijat
11. 40-20 přijat
12. 19-20 přijat
13. 24-20 přijat
14. 36-20 přijat

448 0

MŠ znovu zahajuje provoz

Vážení rodiče,

oznamujeme tímto, že naše mateřská škola zahájí opět svůj provoz dne 1.6.2020
Provoz bude zahájen po splnění všech metodických doporučeních MŠMT ČR a v souladu s doporučeními MZ ČR.
Zřizovatel vyjádřil souhlas se zahájením provozu od stanoveného data.

Veškeré informace obdrží zákonní zástupci přes elektronickou komunikaci školy. 

Těšíme se na vaše děti. 

Za pracovníky školy 
Mgr. Blanka Prišťová
zástupce statutárního zástupce

 

746 0

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády se uskuteční v období
od 4. 5. 2020 do 15.5.2020 –
bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

 

K zápisu je nutné doložit:

 • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,
 • evidenční list (potvrzení lékaře nahrazuje čestné prohlášení o očkování),
 • čestné prohlášení o očkování dítěte + kopie očkovacího průkazu,
 • GDPR – informace o zpracování osobních údajů,
 • kopie rodného listu.

Veškeré dokumenty naleznete v sekci “ke stažení” – https://www.msrajhradice.cz/ke-stazeni/

Zákonný zástupce doloží veškeré náležitosti jiným než osobním podáním, tj:

  • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (“klasickou” poštou)
  • emailem s uznávaným elektronickým podpisem
  • do datové schránky školy – ID 26ykydj

O přijetí dítěte do mateřské školy bude rozhodnuto na základě Kriterií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání stanovených zřizovatelem.

Mgr. Blanka Prišťová
zástupce statutárního zástupce MŠ

V případě dotazů mne kontaktujte telefonicky: +420 739 271 808 (v pracovních dnech od 8 hod do 16 hod)

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 stanovená zřizovatelem školy:

 1. Děti, které k 31. 8. 2020 dovrší 5 let věku a mají trvalý pobyt v Rajhradicích a děti s odkladem školní docházky a s trvalým pobytem v Rajhradicích.
 2. Děti, které k 31. 8. 2020 dovrší 4 let věku a mají trvalý pobyt v Rajhradicích.
 3. Děti, které k 31. 8. 2020 dovrší 3 let věku a mají trvalý pobyt v Rajhradicích.
 4. Děti, které k 31. 12. 2020 dovrší 3 let věku a mají trvalý pobyt  v  Rajhradicích.

Děti splňující dané kritérium jsou řazeny v rámci kritéria podle data narození. Při rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se postupuje od kritéria č. 1 po kritérium č. 4 a v rámci každého kritéria od nejstaršího dítěte po nejmladší dítě. V případě shodného data narození pořadí určuje los.

Podle § 34 odst. 1 nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok dítě mladší 3 let.

Limitem pro počet vydaných kladných rozhodnutí je počet volných míst pro daný školní rok.

 

Naše učitelky

V naší Mateřské škole se vašim retolestem věnují zkušené učitelky:

Lenka Černá

Jsem speciální pedagog s kratší praxí v mateřské škole, dále jsem se věnovala práci v…

Pavla Dvořáková

Má cesta k práci učitelky v mateřské škole byla klikatá. Vystudovala jsem obchodní školu s…

Jitka Jedličková

Vystudovala jsem Gymnázium v Zastávce u Brna, poté jsem se zaměřila na studium pedagogiky, které jsem…

Romana Metelková

Jsem vystudovaná učitelka pro děti předškolního věku s několikaletou praxí. Mám dnes už dospělého šikovného…

Dana Balounová

Povolání učitelky je moje vysněné zaměstnání, inspirované učitelkou ze ZŠ. Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu…