Vítejte v MŠ Rajhradice

Poslední novinky

Aktuální a minulé zprávy z dění v mateřské škole Rajhradice

635 0

Upozornění pro rodiče

Vážení rodiče,

od 1. září 2020 dochází ke zvýšení ceny za stravné, a to následovně:

(Poplatek za stravování je stanoven podle vyhlášky č. 17/2015 Sb. o školním stravování

ve znění pozdějších předpisů.)

Věk                                 Cena          Pobyt v MŠ      Celkem Kč        Počet strav. dnů             Celkem/měs.

3-6 let    přesnídávka   9,-            celodenně                42,-                         23                                    966,-

                oběd               25,-

               svačina            8,-

 

7 let    přesnídávka      10,-         celodenně                 46,-                         23                                    1058,-

            oběd                    27,-

             svačina              9,-

 

Žáci ze základní školy

7-10 let    oběd            24,-                                                24,-                        23                                     552,-

11-14 let   Oběd          26,-                                                 26,-                        23                                      598,-

 

Pitný režim je stanoven na 3,- Kč denně a je připočítán dětem MŠ v sazbě za oběd.

Svitlana Pytlíčková

VŠJ